Tel. č. - 0904 68 81 42
BALZAB, s.r.o.

Hlavná 2/2
Závažná Poruba
03202
Tel. č.:
0904 688 142
0904 333 628

E-mail:
balkonovezabradlia@eub.sk